Bahasa

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Akhlak

pidato bahasa jawa tentang akhlak – Keindahan bahasa Jawa seringkali menjadi wadah yang mendalam bagi nilai-nilai luhur, terutama saat membicarakan tentang akhlak. Pidato dalam bahasa Jawa tidak sekadar rangkaian kata-kata, namun juga memuat makna yang dalam tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam setiap pidato, terpancar nilai-nilai kesopanan, budi pekerti, dan kawruh yang menjadi landasan bagi tingkah laku yang mulia. Mari kita telusuri dan hayati keindahan pidato-pidato bahasa Jawa yang mengangkat tema mengenai akhlak, sebagai cerminan kearifan lokal yang kaya makna.

Berikut adalah contoh pidato dalam bahasa Jawa tentang akhlak beserta judulnya:

Judul: “Menjunjung Tinggi Akhlak Mulia”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng rawuh ing temanten lan para hadirin ingkang dipun sagetake. Kita panjenengan sakabeh ing dina iki, kita bakal ngomongake babagan sesuluh lan keselarasan manungsa marang akhlak kang apik.

Akhlak, ingkang diwastani saking kawruh lan pangertenipun, urip kawontenanipun manungsa. Kita, wong kang adiluhung, kudu ngawangun pergaulan sing apik, lan akhlak kang apik punika dudu hal sing entuk entitut, nanging dudu pamrih kang prasaja.

Ana pepadhangan ing masyarakat kita saiki. Ing dina-dina iki, kita sering nemokake perilaku sing ora patut dijaminaké. Nanging, kita uga nemokake para wong kang ngedalke akhlak kang apik. Urip iki manungsa ngaturake pergaulan lan pituduhake keserasian lan kesopanan. Ing saged nanging jarang kang wus jangkep lan mapan ing ngendi utawa mboten jangkep lan mboten mapan ing panggonan anyar.

Akhlak kang apik kudu dijadiaken dasar, dasar saka sumur upaya kanggo kersaning marang liyan, dasar saka tuhu lan pituduh. Kita, ing tengah-tengah pergaulan, mung mboten kudu akrab marang para wong kang ronggeng nganggo perlakonan omongane kang apik, nanging uga mboten banjur anggep para wong kang gumelarake omongane apa adanya.

Kita, uga uga perlu lan wajib nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik. Gusti Allah kang mahakuasa sampun nawakaken kita kawibawan ing bumi iki. Kita, minangka wong kang adiluhung, mboten mung kudu apik ing pergaulan lan uga marang Gusti Allah.

Luruhipunipun, kudu kita apik kanthi ati-ati ing pitutur lan pituduh. Lan uga kudu kita mboten asor nglampahi pituduh kasilipun ing pendhak lan ing panggawe. Kita, ing saben langkah lan langkah, kudu uga mbudakake manah ing pangapunten lan pituduh.

Ingkang sampun kasebut kanthi eling, akhlak kang apik ora mboten mung akhlak kang elok sing kudu diukur saking warnaning baju utawa paras. Akhlak kang apik punika lair saking ati kang suci lan manah kang nyata. Akhlak kang apik punika dudu pangelangan saking pangertenipun lan pituduh sing adiluhung.

Mugi sakabehingipun, marang para hadirin, bisa ngrasakake arah lan ilmu ingkang ditampi dhatengipun. Dene kersaning punika bisa ngemban manfaat kang apik, kang nggawe kita bisa ndandani perilaku marang akhlak kang apik.

Atas perhatiane, matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Judul: “Nguri-uri Laku Lan Tingkah Laku Kang Apik”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng rawuh ing temanten lan para hadirin ingkang sedaya. Marang dina iki, kita bakal ngomongake babagan pentingnya nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik. Laku lan tingkah laku kang apik punika ora mung menehi pengaruh bisnis kang apik marang diri kita, nanging uga ngaturake pangertenipun kawontenanipun manungsa.

Ing tengah-tengah masyarakat kita saiki, kita sering kali ngeliat perilaku sing ora apik lan ora patut ditemtokake. Nanging, ora ana alasan kang bisa menehi justifikasi kang sah kanthi nggawe perilaku sing ora patut. Kanggo kita, sedaya wong kang adiluhung, penting banget nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik.

Nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik ora mung dadi panggonan kang dipun tumuju nalika ana marang para tetanduran, nanging uga dadi panggonan kang bisa ndelengi pitulungan kita marang Gusti Allah kang mahakuasa. Akhlak sing apik ora mung ngleburke manungsa, nanging uga ngleburke urip kang apik lan damai ing masyarakat.

Sekolah, ingkang dadi pancer utama kanggo nambah rasa adiluhunge kita, bisa dadi panggonan kanggo nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik. Sekolah ora mung nggawe kita pinter matematika lan sains, nanging uga ngajari kita babagan adat istiadat lan perilaku kang apik. Sekolah, ing saben langkah, kanthi sejroning para guru lan para siswa, bisa dadi panggonan kang ngajari kita menehi arti sing sejati saking laku lan tingkah laku kang apik.

Penting banget kanggo ngadamel arum budi lan laku lan tingkah laku sing apik. Gusti Allah sampun nawakaken kita kawibawan ing jagad iki, lan minangka wong kang adiluhung, kita wajib nglestarake keselarasan lan kawontenanipun.

Lan laku lan tingkah laku kang apik ora kudu mung dipun gendong nalika ana para tetanduran utawa nalika ana para wong kang dihormati. Kita, minangka wong kang adiluhung, kudu dipundhakake nalika ana para wong kang ora bisa ngaturake nalika wong liyan mboten apik, nanging uga nalika kita bakal ngedamelake pangertenipun kang apik.

Kita uga wajib, kanthi teliti lan pinter, ngricas laku lan tingkah laku kita. Ora cukup mung nggoleki kersaning nguri-uri laku lan tingkah laku kang apik saka wong liyan, nanging uga penting banget kanggo marang pangapunten lan pituduh saka Gusti Allah.

Mugi pidato iki bisa nggawe para hadirin paham nganggo ingkang kita bahas. Semoga bisa nguri-uri lan nggawe kita bisa ngemban manfaat kang apik saka pidato iki.

Atas perhatiané, matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Judul: “Kawruh Lan Akhlak Saka Bapak Lan Ibu”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng rawuh ing temanten lan para hadirin ingkang sedaya. Ing dina iki, kita bakal ngomongake babagan kawruh lan akhlak sing bisa dipetengaken saka pitutur lan teladan saking bapak lan ibu kita.

Bapak lan ibu kita ora mung yaiku sosok kang nduweni peran saka pedidikan lan nafkah materi, nanging uga dadi teladan lan pedoman kanggo urip lan perilaku kita. Saka omongane, saka carane nguripake, lan saka pangertenipun, bapak lan ibu kita nggawe budi lan laku lan tingkah laku sing bisa disadur lan disesuaike.

Para bapak lan ibu kita wis tansah nggawe kanggo nandhangi kita ing jaman sing ora entuk, ora setuju ing pemandangan, lan ora setuju ing pangertenipun. Nanging, ora mung bisa disebut minangka gurune kawruh lan akhlak, nanging uga minangka sumber wejangan sing apik kang bisa dijupuk saka kearifan lokal.

Saking bapak lan ibu, kita wis diajari carane menehi martabat kang apik marang wong liyan, kasunyatan marang adiluhung, lan kasanggupan kang apik marang kesederhanaan. Mereka wis ngajari kita kasampurnan saka kawruh lan akhlak, kanggo nggawe kita wong kang adiluhung lan manut matur.

Nanging, sing penting banget kudu diinget, para bapak lan ibu kita ora mung bisa ngajari kita kabeh sing apik, namung uga bisa ngajari kita kabeh sing ora apik. Ing pituduh lan penjelasane, kita bisa nemokake conto sing ora patut, sing bisa dijupuk minangka pelajaran kang ora kudu dituruti.

Kita, minangka wong kang wis mlebu ring jaman anyar, punika, uga mboten mung kudu mbenerake teladan lan wejangan saka bapak lan ibu, nanging uga wajib kanggo nggawe bapak lan ibu kita bisa bangga kanthi perilaku lan tindakan kita.

Gusti Allah wis nglimpahi kita nganti sawise kita bisa nggayuh banjur ing dina depan. Kita uga diwajibake kanggo ndandani kersaning kawruh lan akhlak saka bapak lan ibu kita. Lan, ora mung menghormati lan menehi budi marang bapak lan ibu, nanging uga mboten kersaning Gusti Allah sing sampun dituruti.

Mugi-kuning, semoga kita sadaya bisa ngembangake kawruh lan akhlak saka bapak lan ibu kita, lan bisa nggawe kearifan lan wejangan saka para leluhur bisa tetep diterusake.

Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Judul: “Kesopanan Lan Akhlak Kanggo Satemene”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng rawuh ing temanten lan para hadirin kang sami-sami kita ing dina iki. Ing kesempatan kang apik iki, kita bakal ngomongake babagan kesopanan lan akhlak sing ora mung penting kanggo kita, nanging uga penting kanggo satemene, kanggo lingkungan, lan kanggo bangsa.

Kesopanan ora mung ngliputi cara ngomong utawa nyuwun-nyuwun, nanging uga melu nganti ka perilaku lan pandhapatan kita nalika marang liyane. Kanggo kita, kesopanan ora mung ngliputi bentuk-bentuk saka perilaku fisik, nanging uga samangke rasa hormat lan kepedulian marang wong liyan.

Saking kesopanan, manungsa bisa diterangake saka carane wong bisa nglembagake tata krama lan budi pekertine kang apik. Ing sekolah, kesopanan dadi panggonan utama kanggo nglembagake norma-norma sosial lan bakal nambah perhatian kita marang cara kita nggoleki diri sendiri lan liyane.

Akhlak sing apik uga samangke bagian saka kesopanan. Akhlak ora mung ditandani saka perilaku, nanging uga saka cita-cita lan hati nurani. Akhlak sing apik ora mung nglembagake budi pekerti kita, nanging uga ngaturi perilaku lan tindakan kita nalika marang wong liyan.

Kesopanan lan akhlak sing apik punika ora mung bisa diterapake nalika marang wong kang karo pangertenipun kita setuju, nanging uga nalika marang wong kang ora setuju karo kita. Kita, minangka wong kang padha nandhangi jati diri lan moralitas, kudu tetep teguh lan kokoh ing pangertenipun kesopanan lan akhlak.

Gusti Allah nggawe manungsa marang rasa adiluhung lan pangertosan kang apik. Dene, minangka wong kang dihormati lan digugu, wajib kanggo tansah njalari kesopanan lan akhlak sing apik. Ing setiap langkah kita, kita wajib kanggo nglakoni laku lan tingkah laku sing apik, nggawe lingkungan kita jadi adem lan tenteram.

Kesopanan lan akhlak sing apik ora mung nyuwun wewaton kanggo wong liyan, nanging uga simbol saka rasa hormat lan tanggung jawab kita minangka wong kang adiluhung. Kita uga wajib nglakoni lan njalari kesopanan lan akhlak sing apik, nganti ana waras lan tanggap dumateng kondisi sosial lan budaya ing lingkungan kitane.

Semoga pidato iki bisa njalari kita sadaya akan pentingnya kesopanan lan akhlak sing apik. Semoga kita bisa nguri-uri laku lan perilaku kita kanggo bisa ngembangake lingkungan kang tenteram lan damai.

Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Judul: “Lampahing Kersaning Akhlak Ing Kaping Limo”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng rawuh ing temanten lan para hadirin kang sami-sami kita ing dina iki. Ing kesempatan kang apik iki, kita bakal ngomongake babagan kersaning akhlak ing kaping limo, sing mboten mung penting kanggo kita pribadi, nanging uga penting kanggo keluarga, masyarakat, lan bangsa.

Kersaning akhlak ora mung dadi pangelangan saka perilaku fisik, nanging uga samangke bagian saka cara kita nguri-uri dunia, nglakoni tugas kita, lan ngaturi hubungan marang sesami wong. Kersaning akhlak kang apik bisa dipetengaken saka kemampuan kita kanggo menehi, kanggo nguripake, lan kanggo nglakoni sikap kang apik.

Ing keluarga, kersaning akhlak dadi panggonan utama kanggo nglembagake perilaku lan sikap positif. Bapak lan ibu, minangka sumber kawruh lan teladan, dadi panggonan kanggo kita ngembangake akhlak sing apik. Dari teladan saka bapak lan ibu, kita bisa njalari cara menehi rasa hormat, kasunyatan, lan kawontenanipun.

Kita, minangka wong kang adiluhung, ora mung wajib nglakoni kersaning akhlak sing apik nalika ana marang wong kang kita padha setuju karo opini lan pendapat, nanging uga nalika ana marang wong kang ora padha setuju karo kita. Kersaning akhlak sing apik, saka kersaning pangertenipun lan rasa tanggung jawab kita minangka wong kang sadar lan bermanfaat.

Dalam pergaulan sosial, kersaning akhlak kang apik ora mung nglembagake tata krama, nanging uga simbol saka nilai-nilai moralitas lan kejujuran. Akhlak sing apik bisa dipetengaken saka cara kita menehi bantuan, menehi tanggapan sing apik, lan ngadamel pergaulan sing sejuk lan harmonis.

Gusti Allah kang mahakuasa wis nggawe manungsa marang budi pekerti lan pangertosan kang apik. Kita minangka wong kang kudu tansah nggawe kersaning akhlak sing apik, nggawe lingkungan kita bisa damai, tenteram, lan produktif. Dene, ing setiap langkah lan tindakan, kita wajib kanggo nglakoni perilaku lan akhlak sing apik, nggawe lingkungan kita bisa damai lan harmonis.

Mugi-mugi pidato iki bisa nguri-uri kita sadaya, nggawe kita bisa ngelakoni kersaning akhlak ing kaping limo. Semoga kita bisa njalari lan mengaplikasikan nilai-nilai kersaning akhlak kang apik kanggo membangun lingkungan kita.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasine.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baca juga: Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Dengan Berbagai Tema

Dengan demikian, pidato-pidato dalam bahasa Jawa yang mengangkat tema akhlak memberikan landasan kuat bagi kita untuk memahami betapa pentingnya perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kesopanan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi fokus utama dalam menjalankan tindakan sehari-hari. Pidato-pidato ini mengingatkan kita akan peran penting nilai-nilai luhur tersebut dalam membentuk pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Semoga melalui pidato-pidato tentang akhlak dalam bahasa Jawa ini, kita dapat lebih peduli dan berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan pesan-pesan yang terkandung dalam pidato-pidato tersebut sebagai panduan dalam bertindak dan menjalani kehidupan, sehingga kita dapat terus menjadi sosok yang menjunjung tinggi akhlak mulia di tengah kompleksitas dunia modern saat ini.

Related Articles

Back to top button